Logopedie Petra Bekhuis
Eibergen | Beltrum | Hof van Twente

Logopedie


Wanneer Logopedie?

Taal

Wanneer de taal niet of nauwelijks op gang komt, t.g.v. een vertraagde spraak-taalontwikkeling bij kinderen, maar ook wanneer er taalproblemen bij volwassenen optreden, b.v. ten gevolge van een CVA (beroerte), kan een logopedist u helpen.

Spraak

Bij een onduidelijke articulatie of het verwisselen en/of verkeerd uitspreken van klanken kunnen kinderen terecht bij een logopedist. Er kan sprake zijn van een vertraagde spraak-taalontwikkeling of van een verbale ontwikkelings-dyspraxie maar denk ook aan slissen.
Articulatieproblemen kunnen ook ontstaan door slechthorendheid.
Natuurlijk kunnen ook volwassenen met uitspraakproblemen geholpen worden.

Stem

Bij stemklachten zoals heesheid of een schorre stem of wanneer u uw stem vaak 'kwijt' bent kan een logopedist mogelijk helpen. Naast stemtherapie worden er ook adviezen gegeven op het gebied van hygiƫne en ademhalingstechnieken.

Afwijkende mondgewoonten

Een logopedist kan helpen bij het afleren van verkeerde mondgewoonten zoals duimen of vingerzuigen, een verkeerde slik en mondademen.
Een goede mondmotoriek is erg belangrijk voor een goede articulatie. Wanneer een kind veel door de mond ademt heeft dit invloed op de spieren van de lippen en de tong. De lip/tongspieren worden 'slapper', de tong ligt vaak voor in de mond wat slissen kan veroorzaken, of een verkeerde uitspraak van andere klanken.
Daarnaast bestaat een grotere kans op neusverkoudheid bij veelvuldig door de mond ademen, wat weer een verhoogde kans op middenoorontsteking kan geven, met als mogelijk gevolg slechthorendheid.
De verkeerde gewoonten kunnen ook invloed hebben op de gebitsstand, een logopedist kan dan, in samenwerking met tandarts of orthodontist, oro-myofunctionele therapie geven.

Stotteren

Zowel kinderen als volwassenen kunnen terecht bij een logopedist voor adviezen en behandeling met betrekking tot stotteren.

Dyslexie

Wanneer een kind dyslectisch is of er een vermoeden voor dyslexie is kan een logopedist hulp bieden, dit gebeurt dan in samenwerking met school.