Logopedie Petra Bekhuis
Eibergen | Beltrum | Hof van Twente

Adviezen en Tips


Tips en adviezen voor het stimuleren van de spraak-taalontwikkelinq en een goede mondmotoriek van uw kind, adviezen bij stemproblemen en wat u zelf kunt doen als uw kind problemen met lezen en spellen heeft of wanneer uw kind stottert.

 • Praat met uw kind over wat u doet, waar het kind mee bezig is, wat u samen ziet en doet. Zorg voor voldoende spreeksituaties en zorg voor een rustige omgeving.
 • Probeer elke dag een rustig moment uit te zoeken waarin u samen een (prenten)boekje bekijkt of voorleest.
 • Gezelschapsspelletjes zoals lotto, kleurendomino of memorie leren kinderen spelenderwijs nieuwe begrippen. Speel regelmatig samen met uw kind.
 • (Samen) televisie kijken is leuk en leerzaam, programma's zoals als Sesamstraat bevorderen de taalontwikkeling en vergroten de kennis. Praat samen over wat het kind heeft gezien.
 • Verbeter uw kind niet maar geef zelf het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld: kind: "1k heb in de wate gevalt" "0, ben je in het water gevallen?". Vraag uw kind vervolgens niet om het na te zeggen.
 • Spreek in een rustig tempo zodat uw kind u goed kan verstaan en begrijpen.
Meer informatie vindt u op kindentaal.nl
 • Stimuleer uw kind om door de neus te ademen. (b.v. let op de lipsluiting tijdens het voorlezen, televisie kijken, slapen etc.)
 • Laat uw kind niet onnodig lang op een speen of duim zuigen. (Afleren is echt noodzakelijk!)
 • Probeer uw kind zo snel mogelijk te laten wennen aan het drinken uit een normale beker (dus ook geen tuitbeker).
 • Er zijn leuke spelletjes die de lippen en tongspieren versterken (zoals lippen aflikken, dropveter opeten zonder handen te gebruiken, knoop met een touwtje achter de lippen vasthouden en trekken, zuigen door een rietje, blaasspelletjes, etc.).
 • Niet roken.
 • Voorkom schreeuwen en gillen en voorkom fluisteren.
 • Hoest alleen als het moet en doe het dan niet te geforceerd en neem een slok water. Niet kuchen of de keel schrapen.
 • Praat als het nodig is, maar nooit te veel! Soms is het echt nodig om minder te gaan praten. Praat niet te hard (bij omgevingslawaai).
 • Maak geen eigenaardige geluiden met uw stem, voorkom imitaties van andere stemmen.
 • Probeer te spreken in een houding die u lang kunt aanhouden, zonder dat er een teveel aan spanning optreedt (b.v. in de nek- en halsspieren).
 • Praat op de adem die u heeft. Voelt u dat u moet inademen, ga dan niet door met het spreken, maar haal eerst rustig adem en begin dan opnieuw.
 • Adem door de neus in plaats van door de mond.
 • Woont/werkt u in een te droge omgeving, zorg dan voor meer vochtigheid, vooral wanneer u thuis centrale verwarming heeft.
 • Belast de stem zo min mogelijk tijdens verkoudheid, keelontsteking of griep.
 • Drink voldoende.
Informatieve site: iederlstem.nl
 • Laat uw kind al zo vroeg mogelijk (zeker al vanaf 6 maanden) dagelijks positieve ervaringen opdoen met boeken.
 • Stimuleer de geletterdheid van uw kind. Schrijf dingen in het bijzijn van uw kind op en lees hardop mee, zodat het kind hoort en ziet dat, en wat u schrijft.
 • Motiveer en ondersteun uw kind bij het lezen. Zeker wanneer het proces moeizaam blijft verlopen, hebben kinderen de neiging het op te geven.
 • Succeservaringen zijn belangrijk voor uw kind. Geef dat, waar uw kind goed in is, voldoende aandacht.
Wanneer uw kind meer specialistische hulp nodig heeft dan de leerkracht kan bieden, kan de remedial teacher of gespecialiseerde logopedist uw kind extra ondersteunen bij het leren lezen.
Op www.steunpuntdyslexie.nl kunt u meer informatie vinden.
 • Neem de tijd om naar uw kind te luisteren. Zorg ervoor dat uw kind volledig kan uitspreken.
 • Reageer op wat het kind zegt en niet hoe hij/zij iets zegt.
 • Geef geen 'handige tips' zoals "rustig aan" of "even adem halen" hoe goed bedoeld ook.
 • Stel niet te veel vragen en wacht even voordat u reageert op wat uw kind zegt. Hierdoor ontstaat ruimte en rust om te praten met elkaar.
 • Spreek zelf in een rustig tempo.
 • Probeer uw ongerustheid niet over te dragen op het kind, accepteer de manier van het spreken van uw kind, maar negeer het niet, laat uw kind op een luchtige manier merken dat u hoort dat het praten soms wat moeizaam gaat maar maak er geen punt van.
 • Wanneer u zich zorgen maakt, is het verstandig contact op te nemen met een logopedist.
Informatieve site: stotteren.nl